KARO

Investicijska gradnja objektov za trg

Prvi lastni projekt, poslovno stanovanjski objekt  "KARO center Mengeš" smo uspešno zaključili leta 95, v katerem imamo tudi naše poslovne prostore. Sledil mu je projekt poslovno stanovanjskega objekta "PSO Vir", projekt rekonstrukcije hiše v štiri stanovanjske enote na Pšati, projekt rekonstrukcije hiše v dvojčka v Študi pri Domžalah, projekt treh enodružinskih hiš v Vinjah, projekt trojčki v Dravljah, projekt poslovno stanovanjski objekti "Melodija Mengeš", projekt in izgradnja komualne opreme za območje OLN ME23/2-S, projekt izgrednja stanovanjskih dvojčkov do III. GF (12 enot).

KARO centerMelodija MengešPreserje Škerjančevo Mengeš Mengeš

PSO - KARO center Mengeš

Projekt in izgradnja komunalne opreme

»Škerjančevo«

Projekt in izgradnja komunalne opreme

»Preserje«

PSO - Melodija  Mengeš - idejna zasnova

Komunalna oprema območja OLN ME23/2-S Mengeš

Stanovanjski dvojčki - 12 enot (III. GF)

KARO inženiring d.o.o. Mengeš
Lastne gradnjePlaque: Plaque: Plaque: Plaque: Plaque: Predstavitev       Aktualni projektiPrenos datotek za ME23     Kje se nahajamoKontakt